Welkom bij

Wereldwinkel Boxtel

Activiteiten archief


Hieronder een overzicht van verschillende activiteiten en evenementen waaraan Wereldwinkel Boxtel heeft meegewerkt en/of deelgenomen:

 

 

World Fairtrade Day 2013

Op zaterdag 11 mei was het internationale Fair Trade dag. Mede omdat dit de dag vóór Moederdag was met veel winkelend publiek in het centrum, was dit een goed moment voor Wereldwinkel Boxtel om eens de bloemetjes buiten te zetten. De winkel werd nog eens extra versierd om onze fair trade producten goed te kunnen presenteren en met een extra uitstalling buiten, vergezeld van aanstekelijke wereldmuziek werden klanten uitgenodigd om eens een kijkje binnen te nemen en dit was een groot succes!

Tijdens de Oranjebraderie werd er voor de kinderen een wedstrijd droomvanger maken uitgeschreven en de creaties konden op deze Fair Trade dag worden ingeleverd. De jury heeft uit de inzendingen 3 winnaars geselecteerd aan wie een prijsje wordt toegekend. De gelukkige winnaars zijn:    Robin Hagemans, Naomi Ares en Juultje Verberne!

Hieronder een foto-impressie van deze dag.

Wereldwinkeldag 12 mei 2012

Op zaterdag 12 mei 2012 was het Wereldwinkeldag, reden voor ons om onze winkel die dag feestelijk te versieren. Klanten tracteerden wij op koffie en thee, met daarbij iets lekkers. Van 14.00 uur tot 16.00 uur konden kinderen worden geschminkt, dit werd verzorgd door Lea Goedhart. Jasper Mandos heeft van hen foto's gemaakt. Deze foto's hebben sinds 16 mei in de winkel gehangen en zijn op zaterdag 2 juni aan betrokkenen (of hun ouders) gegeven.

Vanaf 5 mei hebben klanten bij aankoop van een product een bon gekregen, deze bon kon men invullen en in een doos deponeren. Op zaterdagmiddag (kort voor sluitingstijd) heeft een lid van het bestuur drie bonnen getrokken, de prijswinnaars zijn telefonisch op de hoogte gebracht. Eén van de prijzen was een ontbijtpakket. Velen hebben onze winkel bezocht, samen hebben we deze dag gezellig gevierd!

Top

Modeshow 25 maart 2012

Op 25 maart 2012 is er op diverse plaatsen in Boxtel een modeshow gehouden. Onderstaande jongedames maakten daarbij gebruik van artikelen uit onze winkel.

Top

Werelddiner - 4 november 2011

Het door ons op 4 november in de Aula van de Brede School Boxtel Oost georganiseerde Werelddiner mag een groot succes worden genoemd. In een zeer geanimeerde sfeer hebben ongeveer 75 gasten genoten van de gerechten die door ‘de Heeren van Boxtel’ en Yvonne Hopstaken metgezonde ingrediënten uit eigen streek en uit onze eigen winkelwaren bereid.De avond werd opgeluisterd met live muziek.Bij vertrek gaven veel gasten aan elk jaar wel aan een dergelijk diner te willen deelnemen! Een compliment voor de koks en de organisatoren! Het fotoalbum laat u zien dat een ieder het goed naar de zin had. Wij zijn Ruud van Nooijen zeer erkentelijk voor zijn bereidwilligheid ons die avond als fotograaf te willen steunen. Zie ook het verslag in het Brabants Centrum

Top

 

Bazaar Boxtel

Op 3 juli is voor de 10e keer te Boxtel de multiculturele Bazaar Selissenwal gehouden. Mede dankzij stralend weer kunnen we terugzien op een zeer geslaagd evenement. Bijna was het evenement niet doorgegaan, door de storm van 28 juni waren in het park Molenwijk heel veel bomen omgewaaid. Dankzij de inzet van de gemeente, de WSD en vrijwilligers lukte het toch nog om het terrein geschikt te maken voor de bazaar. Wij waren als winkel ook met een stand aanwezig. Een aantal foto's treft u aan in het album op onze fotoarchief pagina. Meer informatie over de bazaar kunt u vinden op de site MooiBoxtel.

Top

 

Verkiezing beste winkelketen

Ook dit jaar is er weer de verkiezing tot Beste Winkelketen van Nederland. Stem op de Wereldwinkel! Vorig jaar vielen de Wereldwinkels helaas niet in de prijzen. De drie daaraan voorgaande jaren wel! In de winkel kunt u meer informatie over de stemprocedure verkrijgen!

Top

 

Verloting ontbijtpakket

Vanaf 14 mei 2011, wereldwinkeldag, tot en met zaterdag 28 mei 2011 mochten klanten die minimaal voor 5 euro aan food kochten hun kassabon inleveren. Hierdoor maakten zij kans op een ontbijtpakket ter waarde van 20 euro. Op zaterdagmiddag 28 mei na 17.00 uur werd mevrouw Raaijmakers aangenaam verrast met de mededeling dat haar kassabon uitgeloot was voor dit mooie en vooral (h)eerlijke ontbijtpakket.

Top

 

Koninklijke Onderscheidingen

Twee van onze vrijwilligers zijn vandaag (29 april 2011) benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.

Rikie van Amelsfort-Van Gennip is sinds 1976 mantelzorger voor haar broer en zus, al 16 jaar bestuurslid van Stichting Initiatieven Realisatie woningbouw 55+ (SIR-55+) en 12 jaar invalkracht bij Wereldwinkel Boxtel. Daarnaast heeft ze in diverse organisaties haar steentje bijgedragen.

Mien Fijma-Van de Ven is sinds 1985 op diverse kerkelijke vlakken als vrijwilliger actief, daarnaast heeft zij zich ook al 16 jaar ingezet als vrijwilliger voor Slachtofferhulp Nederland en is zij tevens als vrijwilliger verbonden aan KVO, de Wereldwinkel en woonzorgcentrum Molenweide.

Bestuur en collegae van de wereldwinkel Boxtel feliciteren hen van harte met deze blijde en eervolle gebeurtenis.

Top

 

Modeshow 27 maart 2011

Tijdens het te Boxtel georganiseerde lentefestijn op 27 maart 2011 hebben wij als Wereldwinkel Boxtel een bijdrage geleverd aan de modeshow. Op onze fotopagina kunt u een impressie van die dag krijgen.

Top

 

Café de Origen

Café de Origen is niet zomaar koffie, maar koffie met een verhaal.

Een verhaal over mensen uit verschillende culturen in zoveel mogelijk werelddelen. Van Tanzania en Ethiopië in Afrika, tot Sumatra in Azië en Peru in Zuid Amerika.

Een verhaal over hard werken en prettig zakendoen. De producenten zijn kleine koffieboeren, vaak families die in bosrijke gebieden wonen en daar op duurzame wijze de bonen telen. Zij zijn aangesloten bij koffiecoöperaties die zorgen voor de verkoop van koffie tegen een prijs die hen in staat stelt hun kosten te dekken en te investeren in hun leefomgeving. Samen investeren ze ook in huisvesting, scholing voor de kinderen en in hun eigen plantages, om de productie van kwaliteitskoffie in de toekomst te kunnen blijven waarborgen.

Een verhaal ook over betrokkenheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen. Voor het branden en verpakken van de koffie wordt groene stroom gebruikt en biologisch opgewekt gas.

Café de Origen wordt uitsluitend verpakt in zogenaamde “soft-packs” De koffie kan meteen na het malen al verpakt worden en verliest daardoor minder aroma dan bij de traditionele hard vacuüm verpakkingen.. De verpakking heeft een aroma ventiel, waardoor de koffie kan uitademen in het pak, zonder dat er zuurstof naar binnen komt. Verser kan het dus niet en het is ook nog eens beter voor het milieu. De verpakking is namelijk volledig te recyclen en kan in zijn geheel worden ingeleverd bij het “gescheiden plastic” afval.

Top

 

Subsidie voor draagvlak Fairtrade

De Subsidiefaciliteit voor Burgerschap en Ontwikkelingssamenwerking (SBOS) is door het Ministerie van Buitenlandse Zaken in het leven geroepen om financieel bij te dragen aan het vergroten van draagvlak voor ontwikkelingssamenwerking onder de Nederlandse bevolking. In totaal werden er eind 2010 101 aanvragen ingediend. Slechts zestien daarvan werden gehonoreerd, waarvan twee (!) van de Landelijke Vereniging van Wereldwinkels. De twee projecten betreffen:

- Fairtrade Gemeente – een springplank voor fairtrade in Nederland

De Fairtrade Gemeente campagne, gestart in 2007, kende een groots jaar in 2010: het jaar werd afgesloten met twaalf Fairtrade Gemeenten, drie Fairtrade Scholen en negen Fairtrade Kerken. In meer dan zestig gemeenten zijn enthousiaste inwoners actief om van hun gemeente een Fairtrade Gemeente te maken. Het voortbestaan van de campagne is gewaarborgd door de financiële bijdrage van SBOS de komende vier jaar. De financiële bijdrage van SBOS zorgt dat de campagne kan voortbestaan en dat kan worden gewerkt aan de ambitie om in 2014 60% van alle gemeenten te betrekken bij de Fairtrade Gemeente campagne.

- Wat onderneem jij?

De Wereldwinkels bereiken een grote groep heel verschillende Nederlanders. Opvallend is dat met name jongeren tussen de 18 en 25, hoewel zeer geïnteresseerd in fairtrade en duurzaamheid, zich niet altijd herkennen in wat de wereldwinkels aanbieden. Deze jongeren zijn echter, als je dat op een bij hun passende manier doet, goed te betrekken bij het onderwerp. 'Wat onderneem jij?' biedt hen de manier om uiting te geven aan hun zorgen over de wereld, door zelf actie te ondernemen. In het project ligt de nadruk op sociale media en co-creatie.

Top

 

Werkgroep Mondiaal Boxtel

Binnen de gemeente Boxtel zijn veel stichtingen/organisaties bezig met goede doelen ver over de grenzen heen. Om de krachten te bundelen, te leren van elkaar en ook samen naar buiten te treden is op 24 november 2008 de Werkgroep Mondiaal Boxtel geïnstalleerd.

De werkgroep beziet onder andere hoe het binnen de gemeente staat met de in 1990 door de Verenigde Naties geformuleerde millenniumdoelen. Deze doelen kunt u onderstaand op deze pagina terugvinden.

Onlangs is onze winkelleidster door de werkgroep benaderd en is haar gevraagd wat de wereldwinkel doet in het kader vandoelstelling 8:in 2015 is er meer eerlijke handel.

Het met haar gehouden interview is gepubliceerd in het Brabants Centrum van donderdag 9 december. U kunt het artikel lezen door hier te klikken.

Top

 

Fair Wisselt actie

In de Fairtrade Week van 21 t/m 30 oktober hebben Fair Trade Original, Max Havelaar en de Wereldwinkels Nederlanders massaal opgeroepen hun producten te Fair-Wisselen voor een fairtrade product. Het ging om een symbolische wissel. Oftewel, loop eens niet een gewone cadeauwinkel binnen, maar koop je cadeau bij de Wereldwinkel.

Alle cadeaus, wijnen, koffie, fruit, chocolade en kleding kunnen fairtrade worden. Dat is heel eenvoudig, want eerlijke producten zijn heel divers en tegenwoordig overal verkrijgbaar.

Bij aankoop van 10 euro of meer kon men een Fair Wisselt kaartje inleveren. Op 15 november zijn uit de ingeleverde Fair Wisselt kaartjes drie winnaars getrokken. Dit zijn: mevr. G. Fraanje, dhr. N. Ninaber van Eijben en mevr. S. Pijnenburg. Zij hebben inmiddels hun prijs - een mand van Piet Hein Eek - gekregen.

Top

 

Wereldwinkel heeft verhaal te vertellen

Drie Fontys-studenten van Snaar Communicatie (Mike Verest, Angelique Happel en Patrick Kannberg) hebben een ambitieus communicatieplan voor de Wereldwinkel Boxtel opgesteld. Zij hebben zich met name gericht op de boodschap die onze wereldwinkel (en alle wereldwinkels) uitdragen. Eén van de nieuwe middelen die door ons wordt toegepast is Twitter. Via het account @DeWereldburger kunnen tweets van onze wereldwinkel worden gevolgd. Meer over dit communicatieproject kunt u lezen in het op 11 november verschenen artikel in het Brabants Centrum. U kunt dit inzien door hier te klikken.

Top

 

Bazaar Selissen

De gezellige en drukke Bazaar Boxtel in Park Molenwijk en het mooie herfstweer trokken op zondagmiddag 10 oktober veel mensen aan. Bezoekers konden naar diverse optredens kijken, naar muziek luisteren, hapjes uit diverse landen proeven en de markt afstruinen op zoek naar leuke aankopen. Veel kinderen deden circusacts en lieten zich schminken. Wij waren als Wereldwinkel Boxtel met een stand vertegenwoordigd.

Top

 

Bockesprongen

Op zondag 19 september 2010 heeft de Stichting Bockepruik het evenement Bockesprongen 2010 in Boxtel georganiseerd. Bockesprongen is een jaarlijks terugkerend cultuurfestival met muziek, (straat)theater, kunst en cultuur voor de jeugd en volwassenen. Onze wereldwinkel heeft ook aan dat evenement deelgenomen. In de winkel konden kinderen dromenvangers maken, ruim 30 kinderen hebben van die mogelijkheid gebruik gemaakt.

Top

 

De Duurzame Waardekaart

Je aankopen vandaag creëren de wereld van morgen. Stichting De Kleine Aarde en FaiRSupport gaan samenwerken. De Kleine Aarde is opgericht in 1972 met als doel mensen te bewegen meer duurzaam te leven en werken. De stichting ontwikkelt producten en diensten die het mogelijk maken dat grote groepen mensen samen aan de slag gaan met de duurzame ontwikkeling. Een van deze projecten is het initiatief ‘De Duurzame Waardekaart’.

Duurzaamheid is een erg breed begrip. Wat wordt er nou precies verstaan onder duurzaamheid? Vaak wordt duurzaamheid omschreven aan de hand van een ander begrip: Triple P. Triple P staat voor Profit, People en Planet (ofwel voor Winst, Mensen en Aarde). Mensen willen graag veel geld verdienen, zodat zij een comfortabel leven kunnen lijden. Maar helaas...lijden vaak andere mensen en de natuur onder die zucht naar winst. Dat komt omdat mensen hun eigen belang zwaarder wegen dan die van hun omgeving. Maar..zonder een gezonde wereld kan er geen winst gemaakt worden! Daarom moet er gezocht worden naar een mooie mix tussen winst, mensen en aarde; duurzaamheid dus! Zodat iedereen, mens, dier en plant een gezonde toekomst tegemoet kan gaan.

De Duurzame Waardekaart’ is een unieke voordeelpas voor exclusieve kortingen op een veelzijdig, verrassend aanbod aan eerlijke producten en diensten. Leuke, trendy, praktische producten, die zijn gemaakt met respect voor mens en natuur. En diensten met een duurzame of ecologische inslag. Klanten kunnen met de kaart terecht in fysieke winkels en op het internet. Op de website www.duurzamewaardekaart.nl staan alle aanbiedingen: van windmolens tot elektrische scooters, van sieraden en kleding tot adviezen om uw woning te verduurzamen. Ook staan hier de aanbiedingen die geldig zijn in de Wereldwinkel.

De kaart is te koop via www.duurzamewaardekaart.nl en bij de Wereldwinkel. Daarnaast zijn er organisaties die al hun klanten een gratis kaart geven. De kaart kost in principe 29 euro (geldig tot en met 31 december 2011). In september 2010 gold echter een speciale introductieaanbieding in de Wereldwinkel: de kaart kostte toen 10 euro. Van oktober tot en met december 2010 kopen klanten de kaart in de Wereldwinkel voor 20 euro. Vanaf januari 2011 kost de kaart het normale tarief: 29 euro.

Top

 

November millenniummaand

In 2000 kwamen de wereldleiders in VN-verband bij elkaar voor de Millenniumtop. Er werd afgesproken om gezamenlijk te vechten tegen armoede en honger, ongelijkheid tussen man en vrouw, milieuverontreiniging en HIV/AIDS en om in te zetten op de verbetering van de toegang tot onderwijs, gezondheidszorg en schoon water. Deze beloften zijn samengevat in de acht Millenniumdoelen. De doelen moeten in 2015 zijn gehaald.

1. Extreme armoede en honger zijn uitgebannen
2. Alle jongens en meisjes gaan naar school
3. Mannen en vrouwen hebben dezelfde rechten
4. Kindersterfte is sterk afgenomen
5. Minder vrouwen sterven door zwangerschap
6. De verspreiding van ziektes als AIDS en malaria is gestopt
7. Er leven meer mensen in een duurzaam leefmilieu
8. Er is meer eerlijke handel, schuldverlichting en hulp

De eerste zeven doelen moeten hoofdzakelijk gerealiseerd worden in de ontwikkelingslanden. Het achtste Millenniumdoel beoogt verandering in de relaties tussen rijke en arme landen. Het is vooral daar dat de gemeente een rol kan spelen.

In de millenniumgemeente Boxtel is in dit kader de maand november uitgeroepen tot millenniummaand. Op verschillende manieren is er aandacht besteed aan millenniumdoelen. In het gemeentehuis was bijvoorbeeld de hele maand een tentoonstelling over dit onderwerp ingericht. Aldaar konden bezoekers met een stemkaart aangeven wat zij zelf het belangrijkste doel vonden. Uit alle ingeleverde stemkaarten is er één getrokken, deze persoon heeft een tas met boodschappen gekregen. De artikelen in deze tas waren aangeschaft door de gemeente en kwamen uit onze winkel.

Top

 

Feestelijke heropening winkel

Op zaterdag 20 juni 2009 hebben wij met de heropening van onze winkel het 10-jarig bestaan van de Wereldwinkel Boxtel gevierd. Mede dankzij het stralende weer kunnen wij terugkijken op een zeer geslaagd evenement. Met het loslaten van ballonnen verrichtte Yvon Jaspers de openingshandeling. Een impressie van die dag en van de werkzaamheden die daaraan vooraf gingen kunt u vinden bij het tabblad fotoarchief.

Top

 

Wereldwinkelavond

Graag verzorgen wij voor u een besloten Wereldwinkelavond voor een kleine groep (maximaal 20 personen).

Wij bieden:

 

- Informatie over eerlijke handel wereldwijd

 
 

- Kennismaking met ons originele assortiment

 
 

- Hapjes en sapjes uit allerlei delen van de wereld

 

Maak een afspraak met onze coördinator, Hannie Smolders.

U bent van harte welkom!

Top

Thee-bloemboeketjes en -rozen

Er is veel belangstelling voor onze thee-bloemboeketjes. De belangstelling is zo groot, dat het raadzaam is deze boeketjes vooraf telefonisch te bestellen. Twee voorbeelden van te bestellen boeketten zijn onderstaand afgebeeld.

65 stuks gemaakt door onze collega Loes!

Top

Spreekbeurttas

Sinds eind december 2005 beschikken wij over een"spreekbeurttas". De tas kan gratis geleend worden door kinderen die een spreekbeurt over de wereldwinkel en/of eerlijke handel willen houden. De tas is geschikt voor kinderen van de hoogste klassen van de basisschool. Meer informatie vindt u op de pagina Spreekbeurttas

Top

 

 

 

 

 

website stats